آدرس و شماره تلفن های شرکت 

آدرس دفتر مرکزی: 

تهران- اتوبان امام رضا(ع) – عباس آباد علاقبند – شهرک صنعتی بهارستان – نیلوفر چهارم – پلاک ۳۵۸

تلفن دفتر مرکزی: ۳۶۶۷۶۵۸۲ ۰۲۱

فکس دفتر مرکزی: ۳۶۶۷۶۵۸۲ ۰۲۱

آدرس کارخانه ۱:

تهران – اتوبان امام رضا (ع)- عباس آباد علاقه مند- مجتمع صنعتی بهارستان -نیلوفرسوم –  سالن های ۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹

تلفن کارخانه ۱:  ۳۶۶۷۶۵۷۹- ۰۲۱

آدرس کارخانه ۲:

تهران – اتوبان امام رضا (ع)- عباس آباد علاقه مند- مجتمع صنعتی بهارستان -نیلوفردوم –  سالن های۲۷۷ – ۲۷۹

تلفن کارخانه ۲:  ۳۶۶۷۶۴۹۹- ۰۲۱

سایت: www.HSA-CO.CO 

ایمیل: INFO@HSA-CO.CO