معرفی شرکت 

شرکت فنی مهندسی ” حدید صنعت آفاق” مجموعه ای تجهیزات محور است که با هدف بکارگیری توأمان ۲۰ سال سابقه ارزشمند علمی و عملی و تجربه کار گاهی خود در مسیر تولید قطعات خاص، با دانش و تخصص کارشناسان مجرب و مهندسان خلاق، زبده و توانمند تأسیس گردیده است. رویکرد اصلی این شرکت تلاش در جهت رفع نیازمندیها، تولید علم و به اشتراک گذاری آن در راستای اعتلای صنعت کشور است، مخصوصا بخشی از صنعت که به انزوا کشیدن و ایجاد ضعف در آن همواره هدف دشمنان کشور بوده است. حوزه هایی از صنعت که در آن برای تولید قطعات از تکنولوژی های بالا استفاده شده و تحریم این قبیل قطعات به عنوان ابزاری برای تهدید تلقی می گردد. این هدف والا و رسالت سنگینی است که به حول و قوه الهی با همت و اراده قوی مسئولین و کارکنان این مجموعه با جدیت دنبال خواهد شد تا شکوه، اقتدار و سربلندی کشور و مردم عزیزمان ثمره لذت بخش مجموعه حدید صنعت آفاق باشد که خود را فرزندان این ملت می دانند.