معرفی شرکت:

شرکت فنی مهندسی ” حدید صنعت آفاق” مجموعه‌ای تجهیزات محور است که با هدف بکارگیری توأمان ۲۵ سال سابقه ارزشمند علمی وعملی و تجربه کارگاهی خود در مسیر تولید قطعات خاص، با دانش و تخصص کارشناسان مجرب و مهندسان خلاق، زبده وتوانمند تأسیس گردیده است. رویکرد اصلی این شرکت تلاش در جهت رفع نیازمندیها، تولید علم و به اشتراک‌گذاری آن در راستای اعتلای صنعت کشوراست، مخصوصا بخشی از صنعت که به انزوا کشیدن و ایجاد ضعف در آن همواره هدف دشمنان کشور بوده است. حوزه‌هایی‌ازصنعت‌که‌در‌آن‌برای‌تولید‌قطعات‌از تکنولوژی‌های بالا استفاده شده و تحریم این قبیل قطعات به عنوان ابزاری برای تهدید تلقی می‌گردد.این هدف والا و رسالت سنگینی است که به حول و قوه الهی با همت و اراده قوی مسئولین و کارکنان این مجموعه با جدیت دنبال خواهد شد تا شکوه،اقتدار و سربلندی کشور و مردم عزیزمان ثمره لذت‌بخش مجموعه حدید صنعت آفاق باشد که خود را فرزندان این ملت می‌دانند.