برتری ها:

یکی از نقاط قوت شرکت حدیدصنعت­ آفاق بهره ­گیری از متخصصان متبحری است که خود سالیان متمادی را در مکتب اساتید باتجربه شرکت­های سازنده اصلی سیستم­های خاص گذرانده و آموزش­های مدون را طی کرده­ اند و یا شاگردی اساتید پیش گفته را کرده­ اند و در واقع تجارب بسیاری از ساخت، تعمیر، بازیابی و یا ارتقاء قطعات و سیستم­های حال حاضرصنایع مختلف ازجمله صنایع­ نظامی،­نفت­ و­گاز­و­غیره را که بدست توانمند این متخصصان انجام پذیرفته،­اندوخته اند.همزمان قرارگرفتن بهترین کارشناسان و فارغ التحصیلان دانشگاه­های معتبر در کنار این اساتید پازل خواستن و توانستن را در این مجموعه کامل نموده­ است.

تشکیل گروه­های علمی­ عملی که مجموعه علم و تجربه در حوزه­های مختلف را از سرچشمه نوشیده­ اند جزء افتخارات این شرکت می­باشد.