اهداف شرکت

۱-پیوند فضای علمی کشور با محیط صنعتی و کارگاهی و ایجاد بستری مناسب جهت استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های موجود در دانشگاه ها و مراکزعلمی،تلاش در جهت بومی سازی، بهینه سازی و باز طراحی سیستم ها و سامانه های مکانیکی ، الکترومکانیکی و الکترونیکی، مهندسی معکوس و ساخت قطعات خاص مورد نیاز در صنایع گوناگون(صنایع دفاعی ، نفت، گاز و پتروشیمی ، ریل و راه آهن، راهسازی، نیروگاهی ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و …)

۲-تحقیق ، پژوهش ، تولید و ترویج علم و تلاش در مسیر تحقق بخشیدن به ایده ها و خلاقیت های ذهنی و انتزاعی