تعمیر و بازیابی قطعات و سامانه ها 

می‌توان با انجام به هنگام امور مرتبط با نگهداری از تجهیزات، ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و شناسایی قطعات معیوب از ایجاد هزینه‌های دور از انتظار و پیش‌بینی نشده جلوگیری کرد و به دلیل بالا بودن هزینه‌های ساخت و تعویض کامل یک سامانه، صرفاً با ترمیم و بازیابی یا تولید و جانمایی یک جزء از سیستم،  راهکاری مناسب برای برون رفت از رکود کاری یافته و افزایش عمر تجهیزات موجود را شاهد باشیم . لذا این شرکت با توجه به ضرورت موضوع و اهمیت صرفه جویی اقتصادی و رفع مشکلات پیشروی در این زمینه علی‌الخصوص در مورد قطعات تحریمی، اقدامات شایانی انجام داده است.ساخت تسترها و تجهیزات آزمایشگاهی جهت حصول اطمینان از عملکرد قطعات و مجموعه‌های تعمیری و بهره‌گیری از منابع آزمایشگاهی و مراکز معتبر که دارای  مجوز رسمی جهت تست، تأیید عملکرد  قطعات  و صدور گواهینامه هستند، یکی دیگر از خدمات این شرکت بوده که در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و با همکاری مراجع ذیصلاح صورت می‌پذیرد.