بازرگانی و تامین قطعات خاص 

 

با نگرش به نیازصنعت به برخی از قطعات خاص دارای تکنولوژی بالا که برای دست‌یابی به آن از لبه تکنولوژی استفاده شده است ودر حال حاضر تولید کامل یا بخشی از آن در داخل کشور میسر نیست، امکان پاسخ به نیاز مشتریان فراهم گردیده و تأمین این قبیل قطعات از بازار‌های جهانی و شرکت‌های سازنده، در راستای کمک به تأمین، تقویت و حفظ مصالح کشور با بهره‌گیری از همکاری، ارتباطات و ایجاد بسترهای مورد نیاز در دستورکار این شرکت قرار دارد تا قدم کوچکی در راستای رفع موانع پیشرفت و تعالی ایران عزیزمان برداشته باشیم.