مشاوره فنی

یکی از خصوصیات قطعات خاص پیچیدگی، استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و از همه مهمتر استفاده از تخصص های مختلف در ساخت یک قطعه خاص می باشد، از آنجا که تجمع تخصص های مختلف در یک مکان جهت ساخت طیف وسیعی از قطعات امکان پذیر نمی باشد و از طرفی بدلیل تحریمی بودن بسیاری از قطعات همواره پیدا کردن بهترین روش ها جهت مهندسی معکوس، ساخت، تعمیر و یا تأمین قطعات فوق یکی از گلوگاه های تصمیم­ گیری می باشد.شرکت حدید صنعت آفاق از وجود متخصصانی بهره می برد که نزدیک به چهل سال با اتخاذ روش های نوآورانه توانسته اند این سیستم های خاص را سر پا و فعال نگه دارند.این رسوب دانش و تجربه ها در قالب مشاوره فنی جهت طیف گسترده ای از تخصص ها از طریق متخصصان این شرکت قابل ارائه بوده تا بهترین روشها و مشاوره های فنی در مواجهه با مسائل و مشکلات ارائه گردد.